Saturday, April 16, 2011

Aleluya, Kami ay Gawing Mong Daan
Aleluya, aleluya,
Kami ay gawin Mong daan
Ng Iyong pag-ibig, kapayapaan
At katarungan, aleluya.


No comments:

Post a Comment