Wednesday, March 16, 2011

Magagawa Natin
I
Magagawa natin ang lahat ng bagay
Lahat ng bagay sa mundo
Iisang bagay hindi magagawa
Hindi magagawang nag-iisa
Malulutas natin ang mga problema
Kung tayo'y nagkaisa
Ang suliranin ay di mapaparang
Pag may bagong buhay

It's a new DAY, It's a new DAY,
It's a new DAY with the Lord
It's a new DAY, It's a new DAY,
It's a new DAY with the Lord
A DAY of joy and gladness
And victories to be won
A DAY of walking hand in hand
With Jesus Christ our Lord.

II
Magagawa Natin
Magagawa natin ang lahat ng bagay
Lahat ng bagay sa mundo
Iisang bagay hindi magagawa
Hindi magagawang nag-iisa
Malulutas natin ang mga problema
Kung tayo'y nagkaisa
Ang suliranin ay di mapaparang
Pag may bagong buhay

It's a new Hope, It's a new Hope,
It's a new Hope with the Lord
It's a new Hope, It's a new Hope,
It's a new Hope with the Lord
A Hope of joy and gladness
And victories to be won
A Hope of walking hand in hand
With Jesus Christ our Lord.

III
Magagawa Natin
Magagawa natin ang lahat ng bagay
Lahat ng bagay sa mundo
Iisang bagay hindi magagawa
Hindi magagawang nag-iisa
Malulutas natin ang mga problema
Kung tayo'y nagkaisa
Ang suliranin ay di mapaparang
Pag may bagong buhay

It's a new Life, It's a new Life,
It's a new Life with the Lord
It's a new Life, It's a new Life,
It's a new Life with the Lord
A Life of joy and gladness
And victories to be won
A Life of walking hand in hand
With Jesus Christ our Lord.


No comments:

Post a Comment