Friday, March 18, 2011

Ang mga Ibon

Ang mga Ibon na lumilipad minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Ang mga Ibon na lumilipad minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Huwag ka nang malungkot Oh Praise the Lord.

Ang mga Isda na lumalangoy minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Ang mga Isda na lumalangoy minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Huwag ka nang malungkot Oh Praise the Lord.

Ang mga Puno na namumunga minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Ang mga Puno na namumunga minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Huwag ka nang malungkot Oh Praise the Lord.

Ang mga Langgam na gumagapang minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Ang mga Langgam na gumagapang minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Huwag ka nang malungkot Oh Praise the Lord.

Higit tayo sa kanila minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Higit tayo sa kanila minamahal ng Diyos hindi kumukupas
Huwag ka nang malungkot Oh Praise the Lord.

No comments:

Post a Comment