Sunday, March 27, 2011

Panginoon Patawad Po
Koro:
Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa Iyo
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Sa lahat lahat ng aking pagkukulang sa Iyo

I
Sa gawain kong mapagpanira
Sa gawain kong mapagbintang
Sa gawain kong mapagkutya
Mapanghusga sa aking kapwa
Sa gawain kong makasarili
Sa gawain kong mapagkunwari
Panginoon, Panginoon patawad po. (Koro)

II
Sa puso kong di marunong magmahal
Sa puso kong di marunong magpatawad
Sa puso kong wala ng iniisip
Kundi pansariling kapakanan lamang
Sa puso kong di marunong magbigay
Sa puso kong di marunong maawa
Kristo, Kristo patawad po. (Koro)


No comments:

Post a Comment